bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Pracownicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii: Dariusz Hyhs
tel. 660 730 446

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii: Aleksandra Kempa
tel. 668 296 592

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

Olga Mróz-Marek - Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. rolniczego handlu detalicznego, Kierownik Zespołu ds. żywności pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

pokój nr 15, tel. 696 425 344

Magdalena Horyza - Starszy Inspektor Weterynaryjny ds.bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
pokój nr 15, tel. 664 149 516

Dorota Borowska - Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

pokój nr 5, tel. 664 988 951

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Aleksandra Kempa - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii, Starszy Inspektor Weterynaryjny, 

Kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt
pokój nr 14, tel. 668 296 592

Krzysztof Składnikiewicz - Starszy Inspektor Weterynaryjny 

ds. zdrowia i ochrony zwierząt
pokój nr 6, tel. 664 149 535

Przemysław Morisson - Starszy Inspektor Weterynaryjny 

ds. zdrowia i ochrony zwierząt
pokój nr 6, tel. 664 149 533
Maciej Niklas - Kontroler Weterynaryjny
pokój nr 8, tel. 795 570 166


Zespół ds. administracyjno – finansowych
Beata Zielińska - Główny Księgowy, Kierownik Zespołu ds. administracyjno – finansowych
pokój nr 13, tel. 664 992 818

Dorota Gorgolewska – Starszy Inspektor ds. rozliczeń finansowych i kadr

pokój nr 1

Katarzyna Ciupka - Specjalista ds. rozliczeń finansowych

pokój nr 12

Agnieszka Krystek- Inspektor ds. administracyjno – finansowych

pokój nr 12


Informatyk
Mateusz Bogusławski

Nie ma stron usuniętych


Opublikował: Mateusz Bogusławski
Publikacja dnia: 26.05.2019
Podpisał: Mateusz Bogusławski
Dokument z dnia: 26.03.2013
Dokument oglądany razy: 14 169