bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.03.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Pracownicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii: Dariusz Hyhs
tel. 660 730 446

Z-ca Powiatowego lekarza Weterynarii: Elżbieta Wange
tel. 660 730 448

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

Elżbieta Wange - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii,
Starszy Inspektor Weterynaryjny, Kierownik Zespołu ds. żywności pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
pokój nr 4, tel. 660 730 448

Karol Horyza - Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
pokój nr 3, tel. 664 988 951

Magdalena Horyza - Inspektor Weterynaryjny ds.bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
pokój nr 3, tel. 664 149 516

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Aleksandra Kempa - Starszy Inspektor Weterynaryjny,
Kierownik Zespołu ds zdrowia i ochrony zwierząt
pokój nr 9, tel. 668 296 592

Krzysztof Składnikiewicz - Starszy Inspektor Weterynaryjny
ds. zdrowia i ochrony zwierząt
pokój nr 8, tel. 664 149 535

Przemysław Morisson - Starszy Inspektor Weterynaryjny
ds. zdrowia i ochrony zwierząt
pokój nr 8, tel. 664 149 533

Marek Domal - Starszy Kontroler Weterynaryjny
pokój nr 7, tel. 795 570 166

Zespół ds. administracyjno – finansowych

Beata Zielińska - Główny Księgowy, Kierownik Zespołu
ds. administracyjno – finansowych
pokój nr 5, tel. 664 992 818

Dorota Gorgolewska - Inspektor ds. rozliczeń finansowych
pokój nr 1

Halina Wasielewska
- Specjalista ds. rozliczeń finansowych
pokój nr 6

Informatyk

Mateusz Bogusławski

Nie ma stron usuniętych


Opublikował: Mateusz Bogusławski
Publikacja dnia: 26.03.2013
Podpisał: Mateusz Bogusławski
Dokument z dnia: 26.03.2013
Dokument oglądany razy: 10 698